Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplomnKXnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tập Đoàn Hưng Thịnh

18 năm kiên định với hướng đi riêng, Hưng Thịnh đã trở thành Tập đoàn uy tín và là thương hiệu bất động sản lớn mạnh với đội ngũ gần 3.000 nhân sự, sở hữu 64 công ty thành viên, 12 văn phòng đại diện cùng hệ thống sàn giao dịch quy mô và để lại dấu ấn đậm nét với hơn 100 dự án thuộc nhiều loại hình khác nhau trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước.

 • hZWXnplomnKXnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdvap1pb7Cx

Company Menu

Latest Big Jobs at Tập Đoàn Hưng Thịnh

 • Chuyên Viên C&B

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Competitive USD

  Tham mưu, xây dựng chính sách thu nhập, hệ thống thang lương, cơ chế xác định lương, thưởng và các khoản phúc lợi, đãi ngộ dành cho người lao động...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Số Hoá Quy Trình

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Competitive USD

  Tiếp nhận, thu thập và phân tích thông tin, yêu cầu số hoá quy trình nghiệp vụ từ người dùng.Cung cấp tài liệu về mặt quy trình và phối hợp với các...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Đầu Tư

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Competitive USD

  Theo dõi tiến trình thực hiện dự án, giám sát tình hình triển khai các dự án.Quản lý, theo dõi và cập nhật danh mục đầu tư.Đánh giá danh mục đầu tư và...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Phòng Pháp Chế

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Competitive USD

  Xây dựng  - Quản lý phòng Pháp Chế tổ chức thực hiện công tác pháp lý đảm bảo mô hình hoạt động kinh doanh của công ty tuân thủ đúng luật Doanh nghiệp...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên / Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ CNTT (IT Support)

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Competitive USD

  Hỗ trợ và xử lý sự cố cho người dùng tại văn phòng, các sàn giao dịch và dự án của công ty:- Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ các đơn vị, phòng ban bằng hệ...
  Ho Chi Minh
 • Kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI Engineer)

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Competitive USD

  Xây dựng và quản lý việc phát triển AI và các sản phẩm, công cụ AIHỗ trợ chuyên viên phát triển, chuyển việc thiết kế, và các bên liên quan hiểu về...
  Ho Chi Minh
 • Kiến trúc sư kỹ thuật (Technical Architect)

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Competitive USD

  Khả năng thích nghi, sắp xếp mức độ ưu tiên của công việc để đảm bảo tiến độ công việcThiết kế, làm document và triển khai các giải pháp kỹ thuật cho...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Quản lý chất lượng thủ công (manual QC)

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Competitive USD

  Viết kế hoạch kiểm thử, các trường hợp cần kiểm thử, kịch bản kiểm thử dựa trên yêu cầu hệ thống.Ước lượng thời gian test, theo dõi tiến độ test, xây...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Quản lý chất lượng tự động (automation QC)

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Competitive USD

  Khả năng làm việc nhóm, tư duy mở, cam kết lâu dài, và năng động.Viết các trường hợp cần kiểm thử, kịch bản kiểm thử tự động ở giai đoan API, đến giai...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Competitive USD

  Tham gia rà soát và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ để hiểu về mục tiêu của dự án, cung cấp các thông tin đầu vào làm cơ sở để kiểm thử và dự kiến về...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng phòng Big Data

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Competitive USD

  Xây dựng kế hoạch triển khai thu thập dữ liệu từ các nguồn sẵn có và trong tương lai, phân tích dữ liệu và sử dụng kết quả vào hoạt động kinh doanh:-...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng phòng Smart Solutions

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Competitive USD

  Tham gia các dự án nghiên cứu tích hợp nền tảng cho Smart home, Smart building, Smart City:Tham gia xây dựng, tư vấn, phản hồi về các nghiệp vụ của...
  Ho Chi Minh
 • Luật Sư (Bồi thường, Giải phóng mặt bằng)

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Competitive USD

  Thực hiện công việc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án. Xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ chi trả giải phóng mặt...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Đào Tạo

  Hung Thinh Corporation - Competitive USD

  Tổng hợp các yêu cầu đào tạo của các Phòng ban/ đơn vị và lập kế hoạch đào tạo hàng năm trình cấp trên xem xét.Tổ chức triển khai thực hiện các chương...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Cao cấp Phát triển Vận hành (Senior Dev Opp)

  Hung Thinh Group Corporation - Competitive USD

  Hiểu về bức tranh của hệ thống (the landscape of the system) được thiết kế bởi nhóm kiến trúc phần mềm để: - Tư vấn, thiết kế, lên kế hoạch và triển...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Phân Tích Nghiệp Vụ Sản Phẩm (Senior BA/BA)

  Hung Thinh Group Corporation - $600 USD

  Chịu trách nhiệm làm việc với các bên liên quan để thu thập, phân tích, tư vấn và đưa ra các giải pháp đề xuất để tối ưu hoá quy trình và tính năng để...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên phân tích dự án (Business Analyst)

  Hung Thinh Corporation - Competitive USD

  Thu thập, phân tích, xây dựng nghiệp vụ cho sản phẩm Platform: - Lập kế hoạch khảo sát, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của sản phẩm - Thu thập thông tin...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên/ Nhân Viên Kế Toán

  Hung Thinh Corporation - Competitive USD

  Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ thanh quyết toán của Công ty. Thực hiện các thủ tục Thu – Chi của Công ty.Hạch toán, kiểm tra, đối chiếu tất cả chi phí...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Cao Cấp/ Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Sản Phẩm

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Competitive USD

  Chịu trách nhiệm làm việc với các bên liên quan để thu thập, phân tích, tư vấn và đưa ra các giải pháp đề xuất để tối ưu hoá quy trình và tính năng để...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên cao cấp Phát triển phần mềm (Technical Lead)

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Competitive USD

  Chịu trách nhiệm về tổng thể kỹ thuật của kiến thức và kiến trúc.Có kinh nghiệm nghiên cứu và phân tích chi phí cho sản phẩm công nghệ thông tin.Trình...
  Ho Chi Minh

Inside review about Tập Đoàn Hưng Thịnh

5.0
5 reviews
100%
employees recommend this company to friends
 • Research Analyst - 1547114303
  Pros: At Hung Thinh, all employees are respected, listened and shared. All of the efforts and accomplishments are recognized and rewarded with fairness. The working environment is professional and dynamic, always creates favorable conditions for the employees in order to take on higher responsibilities for long-term commitment and dedication. Moreover, Hung Thinh Corporation is one of the most famous local real estate developers in HCMC, so every person will be developed sustainably with the company's continuous growth.
 • Chuyên viên nhân sự - 1545904219
  Pros: Chế độ phúc lợi tốt
hZWXnplomnKXnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...